TROY FOREX SÖZLEŞME

EK BİLGİLER
Bu 'İşlem Sözleşmesi' (Sözleşme) Troy Forex LTD(Şirket) ve 'Yatırımcı' arasında, taraflardan biri anlaşmayı iptal edene kadar süresiz olarak geçerlidir. Bu sözleşme müşterinin kişisel ve kurumsal bilgilerini içermektedir. Şirket yatırımcılarına hesap açma, hesap değişikliklerini yapma ve tezgah üstü Forex piyasasında işlem yapma imkanı sağlar.

TANIMLAR

 • Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi: Yatırılan teminat tutarı karşılığında her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Şirketçe belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını ifade eder.
 • Kaldıraç Oranı: Kaldıraçlı alım satım işlemi yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren orandır.
 • Hesap Bakiyesi: Yatırımcı tarafından yatırılan paraların ve gerçekleşmiş kazançların toplamından, gerçekleşmiş kayıplar, komisyon ve ücretlerin düşürülmesi sonucunda kalan bakiyedir.
 • Satış Fiyatı: Şirket'in elektronik işlem platformunda belirtilen satış fiyatıdır.
 • Alış Fiyatı: Şirket'in elektronik işlem platformunda belirtilen alış fiyatıdır.
 • Baz Döviz: Yatırımcının işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk paradır.
 • Karşıt Döviz: Yatırımcının işlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listelenmiş paradır.
 • Uzun Pozisyon: Baz dövizin alımı ya da mala, kıymetli madene veya Şirketçe belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata alım yönünden girilmesi ile doğan pozisyondur.
 • Kısa Pozisyon: Baz dövizin alımı ya da mala, kıymetli madene veya Şirketçe belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata satım yönünden girilmesi ile doğan pozisyondur.
 • Açık Pozisyon: İster kısa ister uzun pozisyon olsun bir yatırımcının işlem gerçekleştirmesi ve bu işlemin diğer işlem ile kapatılmamasından doğan durumdur.
 • Kontrat: Yatırımcı'nın dövize, mala, kıymetli madene veya Şirketçe belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir alım satım işlemi gerçekleştirmek için Şirket ile yapmış olduğu herhangi bir kontrattır.
 • Çapraz Parite Kontratı: Yabancı bir para cinsinden başka bir yabancı para cinsi karşılığında, satımı için yapılan kontrattır.
 • Döviz Kuru: Elektronik işlem platformunda yer alan iki para cinsi arasındaki orandır.
 • Teminat: İşlem yapabilmek için gerekli olan öz kaynak tutarıdır.
 • Başlangıç Teminat Tutarı: Şirketin kendi takdiri ile belirlediği, Yatırımcı'nın yeni pozisyon açabilmesi için gerekli olan minimum öz kaynak tutarıdır.
 • Sürdürme Teminat Tutarı: Şirketin kendi takdiri ile belirlediği, Yatırımcı'nın açık pozisyonunu sürdürebilmek için sağlaması gerekli olan asgari öz kaynak tutarıdır.
 • Serbest Marjin: Yatırımcı'nın yeni işlem açabilmesi için kullanabileceği teminat tutarıdır.
 • Kullanılan Marjin: Yatırımcı'nın açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarıdır.
 • Swap: Yatırımcı'nın hesabına Şirket tarafından yansıtılacak gecelik pozisyon taşıma maliyetidir.
 • Spread: Yatırımcı'nın alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farktır.
 • Kar/Zarar: Kapanmış pozisyonlardan doğmuş ABD Doları cinsinden gerçek kazanç veya kayıp ile açık pozisyonların piyasa cari fiyatı üzerinden değerlenmesi ile oluşan teorik kazanç veya kayıplardır.
 • Elektronik İşlem Platformu: Şirket'in kaldıraçlı alım satım işlemlerinin gerçekleştirileceği bilgisayar yazılımıdır. Şirket işlem platformu olarak MetaTrader 5 platformunu kullanmaktadır. Elektronik işlem platformunun değiştirilmesi halinde Şirket Yatırımcı'yı yazılı olarak bilgilendirecektir. Şirket web üzerinden ya da mobil cihazlar vasıtasıyla Yatırımcı'ya emir iletme imkanı sunabilir. Yukarıda yer alan tanımlar işbu sözleşmede kullanılmış olsun veya olmasın Yatırımcı ile Şirket arasındaki ilişkide geçerli olacaktır. Yatırımcı'nın söz konusu tanımları tam olarak okuyup anladığı ve bu şekilde işlem yaptığı varsayılır.

YATIRIMCI HESABININ AÇILMASI
Yatırımcı, Şirket'e emir iletmeye başlamadan önce işbu sözleşmeyi ve sözleşmenin ekinde yer alan Risk Bildirim Formunu imzalamış olmalıdır. Şirket Yatırımcı'nın imzaladığı sözleşme ve eklerini inceleyerek Yatırımcı'nın hesabını açar ve hesabın açıldığını Yatırımcı'ya bildirir. Şirket, sözleşme imzalamış olmasına rağmen Yatırımcı'ya hesap açmama hakkına sahiptir. Bu durumda Yatırımcı'ya bildirilmek suretiyle sözleşmesini iptal eder.

EMİRLERİN İLETİLMESİ
Yatırımcı hesap açtığı andan itibaren işlem yapma hakkına sahiptir. İşlemlerini Şirket'e elektronik işlem platformu üzerinden, ıslak imza ile yazılı olarak ve telefon ile iletebilir. Emir iletiminde Yatırımcı'nın dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır;

 • Müşteri elektronik işlem platformunun tüm bilgilerini muhafaza etmeli, Şirket çalışanları dahil hiç kimseyle paylaşmamalıdır.
 • Telefonla emir iletiminde Şirket çalışanlarının sorduğu güvenlik sorularını doğru yanıtlamalıdır.
 • Yatırımcı, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları veya belirli varlık ile ilgili likidite sorunları nedeniyle Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu taktirde, Şirket'in bekleyen emirleri iptal edebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.
 • Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin tezgah üstü piyasada gerçekleşmesinden dolayı verilen emir piyasada oluşan son işlemden farklı bir fiyatla gerçekleşebilir. Yatırımcı, Limitli ve zarar durdurmalı emirlerin özellikle boşluk oluşumlarında belirlediği fiyatlardan gerçekleşmeyebileceğini, garantili stop olmayacağını kabul eder.
 • Yatırımcı, Şirket tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna emir iletebilir. Yatırımcı Şirket'in ulusal/uluslar arası piyasaların tatil olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder.
 • Yatırımcı, Şirket'e yapacağı bütün bildirimleri ve vereceği emir ve talimatları açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde yapmak la yükümlüdür. Şirket, Yatırımcı'nın açık olmayan ya da tereddüde yer veren emir, talimat ve bildirimlerini, söz konusu tereddüt giderilmedikçe yerine getirmekle yükümlü değildir. Şirket, bununla birlikte, Yatırımcı'nın açık olmayan emir ve talimatlarını kendi görüş ve anlayışına göre uygulamakta serbesttir.
 • Şirket, 3 aylık periyod içerisinde Yatırımcı'nın hesabında herhangi bir işlem, para yatırma- çekme gibi aktivite görmez ise hesabı pasif duruma getirme ve arşivleme hakkına sahiptir.

EMİR TİPLERİ

 • Gün Sonuna Kadar Geçerli Emir: Talep edilen gün içerisinde saat 24:00'a kadar geçerli kalan emirdir.
 • İşlem İptal Edilene Kadar Geçerli Emir: Yatırımcı tarafından iptal edilinceye kadar geçerli olan emirdir.
 • Limit Emir: İşlemlerin ya da kontratların Yatırımcı tarafından belirlenen, o anki piyasa fiyatından daha iyi fiyattan alınması veya satılması emridir.
 • Stop Emir: İşlemlerin ya da kontratların Yatırımcı tarafından belirlenen, o anki piyasa fiyatından daha kötü fiyattan alınması veya satılması emridir.
 • Piyasa Emri: Kontratların anlık piyasa fiyatından alınması veya satılması emridir. Müşteri almış veya satmış olduğu piyasa emirlerini iptal edemez.

KOMİSYONLAR, MALİYETLER VE DİĞER MASRAFLAR

 • Yatırımcı Şirket'in belirlediği komisyon, swap gibi masraf ve maliyetleri ödemekle yükümlüdür.
 • İşlemlere başlamadan önce Şirket Yatırımcı'ya komisyonlar, swaplar vb masraflar hakkında detaylı ve açık bir bilgi verecektir. Bu bilgiler verildikten sonra Yatırımcı masraflardan yükümlü olacaktır.
 • Müşteri para transferlerinde ve teminat yatırmalardaki bankaların veya aracı kuruluşların uyguladığı masraflardan yükümlü olacaktır.
 • Şirket kaldıraç, swap, komisyon, kaldıraç, margin vb. unsurlarda değişiklik yapma ve silme haklarına sahiptir.

TEMİNAT GEREKLİLİKLERİ

 • Şirket Yatırımcının açtığı pozisyonun karşılığını tümüyle hesapta bulunmasını zorunlu tutmamaktadır. Buna karşılık Yatırımcı açmış olduğu veya açmak isteyeceği her pozisyonun teminatını teşkil etmek üzere başlangıç teminatı bulundurmak zorundadır. Şirket tarafından Yatırımcı'ya tanınabilecek azami kaldıraç 1/400'dür. Kaldıraç oranı tarafların yazılı mutabakatı ile 1/400'ü geçmeyecek şekilde taraflar arasında serbestçe belirlenir.
 • Müşteri hesabına gönderilen her teminatın kendisi tarafından gönderildiğini kabul eder. Teminat, müşteri tarafından gönderildikten sonra iptal ve itiraz edilemez.
 • İşlem yapmak üzere getirilen teminatlar yalnızca kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecektir.
 • Yatırımcı piyasa koşullarından dolayı oluşacak zararda, teminat tutarı ve eksi bakiyesi ile sorumludur.
 • Yatırımcı yeni bir pozisyon açabilmesi için başlangıç teminat tutarı kadar miktarı hesabında bulundurmalıdır. Teminat tutarı kaldıraç oranına göre değişiklik göstermektedir.
 • Yatırımcı hesabındaki açık pozisyonları sürdürebilmesi için bulundurması gereken sürdürme teminat tutarı, başlangıç teminat tutarının 20%'si kadardır.
 • Sürdürme teminatı, başlangıç teminat tutarının 20%'sinin altına geldiği anda en çok zararda olan pozisyondan başlamak üzere pozisyonlar kapanacaktır. 50% seviyesinde ise yatırımcı 'margin call' uyarısı alacaktır.

GİZLİLİK POLİTİKASI

 • Yatırımcı sözleşmeyi imzaladığı anda Şirket'in gizlilik politikasını kabul ettiğini bilmelidir.
 • Yatırımcı sözleşmeyi imzaladığında kişisel bilgilerinin şirket veri tabanına kaydedildiğini ve bu bilgilerin hiçbir şekilde üçüncü şahıslar paylaşılmayacağını bilmelidir. Şirket Yatırımcı'nın kişisel bilgilerini saklamak ve korumakla yükümlüdür.
 • Şirket herhangi bir 'Kara-Para Aklama' durumu hasıl olduğunda bilgileri yasalar çerçevesinde Resmi Kurum ve Kuruluşlarla paylaşabilir.
 • Şirket, işlem geçmişi, balance, ödeme geçmişi vb. bilgileri Yatırımcı istediği taktirde sağlamakla yükümlüdür.

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU
Kaldıraçlı işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

RİSK BİLDİRİMİ

 • İşlem yapacağınız şirket ile imzalanacak 'Sözleşme'de belirtilen hususlara ek olarak aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.
 • Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığını paranın tamamını kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz.
 • Şirketin yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
 • Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle TL bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, ek veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
 • Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve 'spread'ler en iyi fiyat durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde olacaktır.
 • İşlemlere başlamadan önce şirketinizden yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
 • Şirketler tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucu kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir. İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçla makta olup kaldıraçlı alım satım ve uygulamadan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.
 • Yatırımcı, Şirket tarafından kendisine verilen iş bu Risk Bildirim Formunu, Sözleşmeyi imzaladığını ve Risk Bildirim Formu'nun bir örneğini teslim aldığını beyan eder.

TROY FOREX LTD. YATIRIMCI